Informatii privind siguranta datelor clientilor - Hatz Burger

Informatii privind siguranta datelor clientilor

Conform Regulamentului, prin prelucrare se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

 • colectarea,
 • înregistrarea,
 • organizarea,
 • structurarea,
 • stocarea,
 • adaptarea,
 • modificarea,
 • extragerea,
 • consultarea,
 • utilizarea,
 • dezvăluirea prin transmitere (inclusiv către terți),
 • diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod,
 • alăturarea /alinierea ori combinarea, blocarea / restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Către cine dezvăluim datele dale cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate pe teritoriul României și vor putea fi transmise către:

 • autoritățile fiscale, conform obligațiilor legale
 • furnizorului de servicii de emailing
 • platformei de efectuarea platilor
 • personalului ce intra in legatura cu comanda dvs

Care este temeiul legal al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul plasarii comenzii in cadrul prezentei pagini de internet si vor fi prelucrate în vederea demararii formalitatilor de indeplinire a relatiilor comerciale si a serviciilor cu dvs., temeiul legal fiind art. 6 alin (1) lit b) din Regulamentul UE 2016/679, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”;


identificatorii online, precum IP vor fi utilizati în vederea asigurarii securitatii siteului nostru, identificarea posibilelor tentative de frauda ori a atacurilor informatice asupra siteului redangusdelivery.ro. Temeiul legal al acestei prelucrari îl reprezintă art. 6, alin 1), lit f), respectiv interesul nostru legitim. Interesul nostru legitim nu prevaleaza drepturilor și liberatilor fundamentale ale persoanelor vizate.


Fisierele de tip cookie vor fi utilizate conform politicii de utilizare a cookie-urilor, disponibila în site.

Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal

Datele vor fi păstrate pe perioada minimă prevăzută de lege.

Care sunt drepturile tale?

 • Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au următoarele drepturi:
 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, în ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor;
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită);
 • dreptul de intervenție (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale);
 • dreptul de opoziție (puteți cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului);
 • dreptul de a face plângere la autoritatea natioala de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro);
 • dreptul de a se adresa justiției.